Submitted by Anonymous (not verified) on Wed, 09/30/2015 - 13:20
Forums

Hej,

Jeg ved, at jeg kan løbe igennem form items ( GetFormList(Field: Value: '*FIRST') ), men kan jeg også løbe igennem alle session vars igennem (GetSessionList())?

Regards,

Jens

Niels Liisberg

Wed, 09/30/2015 - 13:54

Hej Jens,

Yes … Men du får det ud som jsonobject.

<%
// ---------------------------------------------------------------------
// Example: 
// set from an object
// Try it at:
// http://systest.icebreak.org/.0/SessionJsonGetSet.aspx
// ---------------------------------------------------------------------
/include qasphdr,jsonParser

var pJs1 ptr
var pJs2 ptr

/free
      *inlr = *ON;

      SetContentType('application/json; charset=utf-8');

      pJs1 = json_parseString('{   -
           name : "John",      -
           phone : "555 12 23 34 45" -

      }');

      // Create two variables with hame and phone
      sesSetFromJson('customer': pJs1);

      // Now retrive them back
      pJs2 = json_parseString(
           sesGetAsJson('customer' : '{}')

      );

      %>[<%
           responseWriteJson(pJs1);
      %>,<%
           responseWriteJson(pJs2);
      %>
      %>]<%

      json_close(pJs1);
      json_close(pJs2);

Og den anden vej:

<%
// ---------------------------------------------------------------------
// Example: 
// Return session as an object
// Try it at:
// http://systest.icebreak.org/.0/SessionGetVarAsJson.aspx
// ---------------------------------------------------------------------
/free
 *inlr = *ON;

 SetContentType('application/json; charset=utf-8');

 sesSetVar('a.b' : 'bbbb');
 sesSetVar('a.c' : 'cccc');

 sesSetVar('user.navn' : 'John');
 sesSetVar('user.adresse' : 'Her');
%>[<%
 responseWrite(sesGetAsJson('a'));
%>,<%
 responseWrite(sesGetAsJson('tom': '{}'));
%>]<%

Best regards,

Niels Liisberg